تبلیغات
ÄLöñê §†Ä†Ìöñ - 53 S†Ä†Ìöñ

ÄLöñê §†Ä†Ìöñ

♀ اےـωــتــﮚــآ♥ِ تـَלּـهـــایـے ♂

53 S†Ä†Ìöñ


آسِمـــاטּ اینجـا آبـــے سـت!!

مـَــטּ بیــטּ غَـــریبـــﮧ هـا نیستـَــم...هَمـــﮧ آشنـــاینــב !

میــــבانـــے ؟

پـــوسیـــבه اســت ...

دلَـــــم بیــטּ هَمــﮧ آشنـــایـــاטּ غَـــریبـــﮧ !

احســاس حُبـاب را حـالا میفهمـــم ...

وقتـــے روے آب نگــــراטּ تـــرکیــــבטּ اسـت

[ یکشنبه 20 مرداد 1392 ] [ 02:57 ب.ظ ] [ ♀ــہـωـآ לפֿـتَــرے بآ اِسآלּسِ تـَלּـهـــایـے ] [ C0mMeNt() ]