تبلیغات
ÄLöñê §†Ä†Ìöñ - 47 S†Ä†Ìöñ

ÄLöñê §†Ä†Ìöñ

♀ اےـωــتــﮚــآ♥ِ تـَלּـهـــایـے ♂

47 S†Ä†Ìöñ


مـَטּ בפֿــتـَرڪــے هستـَمـ


كـﮧ در انتهــآے پیـآده روروے جـבولـ פֿــیـآبـآטּنشستــﮧ امـو بـﮧ زنـدگــے مـےگویمـتـُ بـُرבے ولــےتـَحـَمـُلـﮧ مـטּبیشتــَر بـوב


 

[ پنجشنبه 22 فروردین 1392 ] [ 01:48 ب.ظ ] [ ♀ــہـωـآ לפֿـتَــرے بآ اِسآלּسِ تـَלּـهـــایـے ] [ C0mMeNt() ]