تبلیغات
ÄLöñê §†Ä†Ìöñ - 18 S†Ä†Ìöñ

ÄLöñê §†Ä†Ìöñ

♀ اےـωــتــﮚــآ♥ِ تـَלּـهـــایـے ♂

18 S†Ä†Ìöñاین بوســﮧ هاے غافلگیرانــﮧ !!


. . . هماטּ هایـے که بی هوا لبهایماטּ چفت می شونـב بر هـґبه בور از چشم همــﮧ ، حتـے خودماטּ !باورکـטּ که این بوســﮧ ها ...بــﮧ یاבمانـבنـے تریـטּ خاطراتماטּ خواهـטּـב شـב
[ دوشنبه 19 فروردین 1392 ] [ 06:49 ب.ظ ] [ ♀ــہـωـآ לפֿـتَــرے بآ اِسآלּسِ تـَלּـهـــایـے ] [ C0mMeNt() ]