تبلیغات
ÄLöñê §†Ä†Ìöñ - 16 S†Ä†Ìöñ

ÄLöñê §†Ä†Ìöñ

♀ اےـωــتــﮚــآ♥ِ تـَלּـهـــایـے ♂

16 S†Ä†Ìöñ


▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄


چقـ ـכر خوب اسـ ـتכستآنـ ـت رآ بـﮧ فاصـ ـلـﮧِ בور عـ ـاכت כاכه اے!پـ ـاهایـ ـت را بـﮧ رفـ ـتـ ـ هآے כور!لـ ـب هآیـ ـت رآ بـﮧ سڪـ ـــــوت!و خآطراتـ ـت رآ بـﮧ فرامـ ـوشـــ ـﮯ!


▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄
[ دوشنبه 19 فروردین 1392 ] [ 06:28 ب.ظ ] [ ♀ــہـωـآ לפֿـتَــرے بآ اِسآלּسِ تـَלּـهـــایـے ] [ C0mMeNt() ]