تبلیغات
ÄLöñê §†Ä†Ìöñ - S†Ä†Ìöñ 9

ÄLöñê §†Ä†Ìöñ

♀ اےـωــتــﮚــآ♥ِ تـَלּـهـــایـے ♂

S†Ä†Ìöñ 9


ایـטּ روزهـا هَمِــﮧ آבَمـهـا בَرב בآرَنـב ؛


בَرב پـولـ . . .


בَرב عِـشــقـ . . .


בَرב تَـنـهـائـﮯ . . .


ایـטּ روزهـا چِـقَـבر یـاבِمـاטּ مـﮯ رَوَב زِنـבِگـﮯ ڪُـنـیـمـ . . .
[ چهارشنبه 7 فروردین 1392 ] [ 11:22 ب.ظ ] [ ♀ــہـωـآ לפֿـتَــرے بآ اِسآלּسِ تـَלּـهـــایـے ] [ C0mMeNt() ]