تبلیغات
ÄLöñê §†Ä†Ìöñ

ÄLöñê §†Ä†Ìöñ

♀ اےـωــتــﮚــآ♥ِ تـَלּـهـــایـے ♂

♬ ♪ †Ƥõ§†È §ÄßÈ .... ✘ ♩ ♫


  ☀̤ تـَלּـهـــایـے آرامـــگاهـِ جاویـــد مَـלּ اَسـتـ ، و دَردُ و سُــکوتـ


̗̀☀̤ هـَمنشیـــלּ تـَنهایـے مَـלּ !


̗̀☀̤ مَـלּ اَگه میـפֿـَنـــدَم تَـنها بـﮧ اِجبــار عَــکّاس اَسـتـ


̗̀☀̤ وَ گـَرنـﮧ بـے تُـــو ..


̗̀☀̤ مَــלּ کـُجا פֿــَندهـ کـُجا ؟
◕‿◕ ♀ــہـسـآ לפֿـتَــرے بآ اِسآלּسِ تـَלּـهـــایـے  


blog


[ شنبه 14 بهمن 1391 ] [ 08:33 ب.ظ ] [ ♀ــہـωـآ לפֿـتَــرے بآ اِسآלּسِ تـَלּـهـــایـے ] [ ﺂړݜےۅ تـَלּـهـــآیـے هــآ() ]

56 S†Ä†Ìöñ

آقا پسری که میگی "دختر خوب" پیدا نمیشه

دختر خوب تا دیر وقت تو خیابونا نمی پلکه

اونقدر نگات نمیکنه که بری سمتش

کفش 15 سانتی و مانتوی جلف نمی پوشه

و اونقدر آرایش نمیکنه که نتونی قیافه اصلیش رو تشخیص بدی

چشمک و عشوه و صدای نازک نداره

و با دیدن ماشین مدل بالات لحنش عوض نمیشه

اونقدر دست نیافتنیه که برای رسیدن بهش

حتی توان تلاش کردنم نداری

نه با تو میپره نه با امثال تو

پس انقدر نگو که نیست

تو اونقدر چشمت رو عروسکای خیابونی گرفته

که "دختر خوب" تو رو بیشتر از اونا نمیدونه...

[ یکشنبه 17 شهریور 1392 ] [ 07:58 ب.ظ ] [ ♀ــہـωـآ לפֿـتَــرے بآ اِسآלּسِ تـَלּـهـــایـے ] [ C0mMeNt() ]

55 S†Ä†Ìöñ


بعضــے اَشــکهـا هستند بـی دلیل

بے بهانـــﮧ

یـک دَفعـﮧ ای

نصف شبـی

عجیـــــــــــــب، آدم را آرام مـیکنند[ یکشنبه 20 مرداد 1392 ] [ 04:04 ب.ظ ] [ ♀ــہـωـآ לפֿـتَــرے بآ اِسآלּسِ تـَלּـهـــایـے ] [ C0mMeNt() ]

54 S†Ä†Ìöñ

بـﮧ سلامتے کسے کـﮧ وقتے بردم گفت :

اون رفیق منـﮧ

وقتے بآختم گفت:

من رفیقتم
[ یکشنبه 20 مرداد 1392 ] [ 03:59 ب.ظ ] [ ♀ــہـωـآ לפֿـتَــرے بآ اِسآלּسِ تـَלּـهـــایـے ] [ C0mMeNt() ]

53 S†Ä†Ìöñ


آسِمـــاטּ اینجـا آبـــے سـت!!

مـَــטּ بیــטּ غَـــریبـــﮧ هـا نیستـَــم...هَمـــﮧ آشنـــاینــב !

میــــבانـــے ؟

پـــوسیـــבه اســت ...

دلَـــــم بیــטּ هَمــﮧ آشنـــایـــاטּ غَـــریبـــﮧ !

احســاس حُبـاب را حـالا میفهمـــم ...

وقتـــے روے آب نگــــراטּ تـــرکیــــבטּ اسـت

[ یکشنبه 20 مرداد 1392 ] [ 03:57 ب.ظ ] [ ♀ــہـωـآ לפֿـتَــرے بآ اِسآלּسِ تـَלּـهـــایـے ] [ C0mMeNt() ]

52 S†Ä†Ìöñ


هَر ڪَس هر جـآ ڪـِﮧ בلَش مـیخواهَـב، بِـایستـــَــב !


اَمّـا مـــَــטּ... بـِﮧ ڪَسی اِجآزه اینڪِﮧ بـِﮧ جآﮮ تـــــو בر قَلبِــ مـَـטּ بنِشینَـב رآ


نخواهـــــم בآב....


قلـــــــ♥ــــــب مــــَـــטּ


،فقـَـــــــط جــــآﮮ تــوســــــــت♥...
[ یکشنبه 25 فروردین 1392 ] [ 02:16 ب.ظ ] [ ♀ــہـωـآ לפֿـتَــرے بآ اِسآלּسِ تـَלּـهـــایـے ] [ C0mMeNt() ]

51 S†Ä†Ìöñ


از בل نوشتـ ـہ هایمـــــ ساבه نگـــــذر

بـ ـہ یاב בاشتـ ـہ باشـــــ

این בل نوشتـ ـہ ها را

یکـــــ« בل »نوشتـ ـہ[ یکشنبه 25 فروردین 1392 ] [ 02:14 ب.ظ ] [ ♀ــہـωـآ לפֿـتَــرے بآ اِسآלּسِ تـَלּـهـــایـے ] [ C0mMeNt() ]

50 S†Ä†Ìöñ


ایـن روزهــا

قــدم کــه مــی زنـم مــنـحـرف مــی شــوم بــه ســمـتِ چــپ

... در قــ♥ـلـبِ مـــن

چــیــزی ســنـگـیـنی مــی کــنـد مـــدام!

جــــای تــ♥ــو خـــوب اســت؟!!


[ یکشنبه 25 فروردین 1392 ] [ 02:12 ب.ظ ] [ ♀ــہـωـآ לפֿـتَــرے بآ اِسآלּسِ تـَלּـهـــایـے ] [ C0mMeNt() ]

49 S†Ä†Ìöñ


چــــه رســــم تلخــــی ســــت تــــو ،

بــــی خبــــر از مــــن


و تمـــام مــــن ، درگیــــر تــــو ![ یکشنبه 25 فروردین 1392 ] [ 02:11 ب.ظ ] [ ♀ــہـωـآ לפֿـتَــرے بآ اِسآלּسِ تـَלּـهـــایـے ] [ C0mMeNt() ]

48 S†Ä†Ìöñ


بیا یڪ شب جاهایماלּـ را عوضــــ ڪنیــم

مـלּـ معشوقــﮧ مـےشومــــ


و تو عاشــــق باشــــ


مـלּـ خیانــت مـےڪنــم و تــو فراموش ڪـלּـ


ωــختــــﮧ نــﮧ؟!
[ یکشنبه 25 فروردین 1392 ] [ 02:09 ب.ظ ] [ ♀ــہـωـآ לפֿـتَــرے بآ اِسآלּسِ تـَלּـهـــایـے ] [ C0mMeNt() ]

47 S†Ä†Ìöñ


مـَטּ בפֿــتـَرڪــے هستـَمـ


كـﮧ در انتهــآے پیـآده روروے جـבولـ פֿــیـآبـآטּنشستــﮧ امـو بـﮧ زنـدگــے مـےگویمـتـُ بـُرבے ولــےتـَحـَمـُلـﮧ مـטּبیشتــَر بـوב


 

[ پنجشنبه 22 فروردین 1392 ] [ 02:48 ب.ظ ] [ ♀ــہـωـآ לפֿـتَــرے بآ اِسآלּسِ تـَלּـهـــایـے ] [ C0mMeNt() ]

46 S†Ä†Ìöñ


مــטּ بــ ـﮧ پـــایـــاלּ

בلــتنگــــ ـے مــ ـے انـــ בیشــــم


آלּ نــهـــایـتــﮯ کـ ـﮧ . . .


تـو را بـراے همیـشهـه


פֿــواهـــم בاشتــــ . . .[ پنجشنبه 22 فروردین 1392 ] [ 02:47 ب.ظ ] [ ♀ــہـωـآ לפֿـتَــرے بآ اِسآלּسِ تـَלּـهـــایـے ] [ C0mMeNt() ]

45 S†Ä†Ìöñ


از مـــــــــــا کــــــه گـــذشت ...


امـــــــــا ...اگـــــــــــر در سرت هـــــــــوای خــــدافظــــــی داریاز همــــــــــــــــان ابتــــــــــــــــداسلـامـــــــــــــی نکن ....
[ پنجشنبه 22 فروردین 1392 ] [ 02:44 ب.ظ ] [ ♀ــہـωـآ לפֿـتَــرے بآ اِسآלּسِ تـَלּـهـــایـے ] [ C0mMeNt() ]

44 S†Ä†Ìöñخُـدایـــآ ؟

کَمے بیـآ جلـوتَـر..

مےخـوآهَـم دَر ِ گوشَت چیزے بـگویَـم

ایـלּ یکـــ اعتراف است ...

مـ َــ ــ ـלּ

بے او

دَوآم نـِمے آورم

حَتے تــآ صـُبح ِ فـَـردآ ...!:([ پنجشنبه 22 فروردین 1392 ] [ 02:40 ب.ظ ] [ ♀ــہـωـآ לפֿـتَــرے بآ اِسآלּسِ تـَלּـهـــایـے ] [ C0mMeNt() ]

43 S†Ä†Ìöñ


حرفــ کمے نیستـــ :

وقتے کسـ ــی باشـ ــد ,


کهـ تـ ــو رآ ...


آنگـ ــونه | دوستــ بدآرد |


کهـ مے خواهـ ــی ...
[ پنجشنبه 22 فروردین 1392 ] [ 02:27 ب.ظ ] [ ♀ــہـωـآ לפֿـتَــرے بآ اِسآלּسِ تـَלּـهـــایـے ] [ C0mMeNt() ]

42 S†Ä†Ìöñ


مَـــלּ بَراے ِ تو چَترے بیش نبودم...

بـاراלּ که تَمام شُد

فَراموشَم کَردیـــــــــے !

تو تَنها هَم قَدَم ِ بـــــاراלּ می خواستـــے !

اَما مَــלּ

خودِ بــــــــــــاراלּشُدَم بَعد اَز آלּ !!!!![ پنجشنبه 22 فروردین 1392 ] [ 02:25 ب.ظ ] [ ♀ــہـωـآ לפֿـتَــرے بآ اِسآלּسِ تـَלּـهـــایـے ] [ C0mMeNt() ]

41 S†Ä†Ìöñاینـــ روزهــآ هَمه اَز | سَنگی | شُدَنـَم حَرف میــ زَنـَند ؛


سَنگی کهــ بَرآی ِ تـــواَز هَـر | خآکی | ، خـآکی تـَر بــود .. !!!
[ پنجشنبه 22 فروردین 1392 ] [ 02:22 ب.ظ ] [ ♀ــہـωـآ לפֿـتَــرے بآ اِسآלּسِ تـَלּـهـــایـے ] [ C0mMeNt() ]

40 S†Ä†Ìöñ


░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥


همــیشــ ه ایـنــو بــ ه خــودت بگـــو :


آیــنــده ای میســ ازم كــ ه ...


گــذشتــ ه م جلــوش زانــــــو بــزنــ ه √

و بــاورش كــن . /░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥
[ پنجشنبه 22 فروردین 1392 ] [ 02:18 ب.ظ ] [ ♀ــہـωـآ לפֿـتَــرے بآ اِسآלּسِ تـَלּـهـــایـے ] [ C0mMeNt() ]

39 S†Ä†Ìöñ


معــامــلـﮧ فســخ شــُـב !


בر قبـــال בنـیـــا یــڪ تـار مویــت را مـےפֿـواستــב !


نــבاבمـ ...[ پنجشنبه 22 فروردین 1392 ] [ 02:12 ب.ظ ] [ ♀ــہـωـآ לפֿـتَــرے بآ اِسآלּسِ تـَלּـهـــایـے ] [ C0mMeNt() ]

38 S†Ä†Ìöñ


جانَکـمــ ؟؟؟

آغـوشَتــ ثـآنیه اے چـند؟؟؟


میخواهمــ گُمـــ کنم خود را در طعمــ مردانه اَتـــ


و تـــُ سخت بخواهے تماممـــ را


منـے که همان تو ـَم
[ پنجشنبه 22 فروردین 1392 ] [ 02:12 ب.ظ ] [ ♀ــہـωـآ לפֿـتَــرے بآ اِسآלּسِ تـَלּـهـــایـے ] [ C0mMeNt() ]

37 S†Ä†Ìöñ


هـِے پــــسر(!)

مـَـטּ زنــمـــ

امـــآ زخـمے کـﮧ بـﮧ בلـَمـــ گــذآشتے

خــیلے عمیقــ تـــر از پــُکــ هـــــآے مـرבآنـﮧ اے سـتــ

کــﮧ تو هـــرروز بـﮧ {سـیگـآرتــ} مے زنـے(! )[ پنجشنبه 22 فروردین 1392 ] [ 01:05 ب.ظ ] [ ♀ــہـωـآ לפֿـتَــرے بآ اِسآלּسِ تـَלּـهـــایـے ] [ C0mMeNt() ]

36 S†Ä†Ìöñازعـ ـشقـــ مـ ـرבآלּ بـ ـבمـــ مـ ـے آیـ ـב....


زیـ ـرآ بــوے خـ ـوלּ مـ ـے ב ـهــــد!


خـ ـوלּے کـ ـهـــ یـ ـکـــ قـ ـבیـ ـωــهــــ پـ ـآکـ


رآ بـ ـهــــــ یــکــ فـ ـآحــشـهـــ ے مـ ـωــتـــ تـ ـبــבیـ ـلـ مـ ـے کـ ـنـב[ پنجشنبه 22 فروردین 1392 ] [ 12:47 ب.ظ ] [ ♀ــہـωـآ לפֿـتَــرے بآ اِسآלּسِ تـَלּـهـــایـے ] [ C0mMeNt() ]

35 S†Ä†Ìöñ
بـــــــــــــرو!!!!


ترســــ از هیچ چیز ندارمــــوقتیـــــ یقینـ دارم بیشتر از منـــکسی دوستت نخـــــــواهد داشتبیشتر از منــــ کسی طاقت کمـــ محلی هایت را نداردبــــــــــــرو!!!!ترس برای چه؟؟وقتی می دانمــ یکــ روز تُف می اندازی به رویـــــ تمام آن هایی کهبه خاطرشــــان من را از دستـــــ دادی....

[ پنجشنبه 22 فروردین 1392 ] [ 12:35 ب.ظ ] [ ♀ــہـωـآ לפֿـتَــرے بآ اِسآלּسِ تـَלּـهـــایـے ] [ C0mMeNt() ]

34 S†Ä†Ìöñ
نـَبوבنت را پــا برهنه قـَـבمـــ مـــیزنم ،


بــــا زمین هَـــم کـــنار نمــے آیــב تاول این انگشت ها …از اول هـَــم مـــے בانستمکفش تو تنگ است برایتنهایـــے بـُـزرگ پــــاهایــم!!!!!!!!

[ پنجشنبه 22 فروردین 1392 ] [ 12:29 ب.ظ ] [ ♀ــہـωـآ לפֿـتَــرے بآ اِسآלּسِ تـَלּـهـــایـے ] [ C0mMeNt() ]

33 S†Ä†Ìöñ

عآشِــقـــ شُـבَטּ چیز ســاבه ایست . . .آنقَـــבر ڪِﮧ هَمـﮧ ے اِنسانهــا
تـَـواטּ تَجربـﮧ ڪَرבטּ اوטּ رو בارَنـב . . . !
مـُـهِمــ عآشِـقــ مانــבَטּ اَستــ
بے انِتـــِها
بے زَوالــ
تا اَبـــב
بے مِنــَـتــ . . . !

[ پنجشنبه 22 فروردین 1392 ] [ 12:27 ب.ظ ] [ ♀ــہـωـآ לפֿـتَــرے بآ اِسآלּسِ تـَלּـهـــایـے ] [ C0mMeNt() ]

32 S†Ä†Ìöñزندگی امـــ هیچ گاه اندازه تنمــ نشد...


حتی وقتی که خودمــ...بریدمــــ و خودمــ دوختمـــ....

[ چهارشنبه 21 فروردین 1392 ] [ 10:23 ب.ظ ] [ ♀ــہـωـآ לפֿـتَــرے بآ اِسآלּسِ تـَלּـهـــایـے ] [ C0mMeNt() ]

31 S†Ä†Ìöñما همه در این دنیا مسافر بودیم....


نمازهایمان که نه


ولی دلهایمان بدجور شکسته بود..!
[ چهارشنبه 21 فروردین 1392 ] [ 10:18 ب.ظ ] [ ♀ــہـωـآ לפֿـتَــرے بآ اِسآלּسِ تـَלּـهـــایـے ] [ C0mMeNt() ]

30 S†Ä†Ìöñلیــاقــت میخــواهد...
.
.
.
بــودن در قلــب دختــرکی که تمــام دنــیایش


حــرف های نــزده اش است...!![ چهارشنبه 21 فروردین 1392 ] [ 10:08 ب.ظ ] [ ♀ــہـωـآ לפֿـتَــرے بآ اِسآלּسِ تـَלּـهـــایـے ] [ C0mMeNt() ]

29 S†Ä†Ìöñدسـت هـایـت بـا مَــن


چشــم هـایــت در خیـــابان


دلَــت . . .


این یکـی را نمـی خـواهـم بدانـــَ م. . .!


[ چهارشنبه 21 فروردین 1392 ] [ 10:04 ب.ظ ] [ ♀ــہـωـآ לפֿـتَــرے بآ اِسآלּسِ تـَלּـهـــایـے ] [ C0mMeNt() ]

28 S†Ä†Ìöñچه چیـــز در این جهــــان غریبانه تــر از زنـــــی استــــ


كه تنهـــــــایی اش را بغـــل میكــند و میپـــــوسد...


امـــا حاضر نیســـــت دیگـــر كسی را دوســـــــــت داشتـــه باشـــد ؟!

[ چهارشنبه 21 فروردین 1392 ] [ 10:00 ب.ظ ] [ ♀ــہـωـآ לפֿـتَــرے بآ اِسآלּسِ تـَלּـهـــایـے ] [ C0mMeNt() ]

27 S†Ä†Ìöñاز میـان ِ تـمـام ِ حـرکـاتــِ فـتـحـه کسـره ضـمـه . . .


خـدا بـرای دلـم


سـکـون را انتـخـاب کـرد


سـاکـن و صـامـتـــ . . .
[ چهارشنبه 21 فروردین 1392 ] [ 09:59 ب.ظ ] [ ♀ــہـωـآ לפֿـتَــرے بآ اِسآלּسِ تـَלּـهـــایـے ] [ C0mMeNt() ]

.: تعداد کل صفحات 2 :. [ 1 ] [ 2 ]